smart glasses_2

Vuzix M400 smart glasses
R. Brent Wright, M.D.