Dr. Bethany Wattles

Dr. Bethany Wattles (courtesy Dr. Wattles)

Dr. Bethany Wattles (courtesy Dr. Wattles)

Kentucky Antibiotic Awareness logo. (courtesy: Kentucky Antibiotic Awareness)